Prawidłowa wentylacja w prywatnym domu – mechaniczna czy naturalna?

Prawidłowa wentylacja w prywatnym domu

Każde pomieszczenie wymaga odpowiednio zorganizowanego systemu wentylacji – zarówno mieszkania miejskiego, jak i wiejskiego domku. Stała zmiana całej objętości powietrza jest niezbędna do utrzymania optymalnego mikroklimatu. Fizjologiczna osobliwość procesów oddychania pozostaje niezmieniona: przy niewystarczającej wentylacji wydychany dwutlenek węgla gromadzi się co sekundę, przekroczenie jego dopuszczalnego stężenia sprzyja rozwojowi pleśni i grzybów chorobotwórczych, a także negatywnie wpływa na funkcjonowanie narządów oddechowych i krwiotwórczych. W rezultacie – rozpad, drażliwość, ogólne osłabienie organizmu. Wentylacja w prywatnym domu (jak w mieszkaniu miejskim) powinna być zaaranżowana zgodnie z wcześniej opracowanym projektem, zgodnie z obowiązującymi standardami i na podstawie obliczeń wymiany powietrza. Skuteczna wentylacja w wiejskim domu może być zorganizowana na kilka sposobów, różne strukturalnie.

Zadowolony

  • Zagłębiamy się w proces wymiany powietrza
  • Naturalna wentylacja w nowoczesnym wiejskim domu
  • Mechaniczna wentylacja

Zagłębiamy się w proces wymiany powietrza

W zależności od sposobu organizacji wymiany powietrza wyróżnia się wentylację naturalną i mechaniczną. W każdym razie świeże powietrze musi być doprowadzane przez salony, a zanieczyszczenia z pomieszczeń technicznych (łazienki, łazienki, kuchnie, spiżarnie) powinny zostać usunięte. Bez względu na to, jaki system wentylacyjny zostanie zastosowany, konieczne jest umieszczenie kanałów wentylacyjnych w wewnętrznej ścianie głównej pomieszczenia, aby uniknąć możliwego zamarznięcia kanału, aw konsekwencji „wywrócenia” przepływu powietrza (ruch w przeciwnym kierunku), jeśli kanał zostanie zainstalowany w ścianie zewnętrznej. Z najbardziej zanieczyszczonych obszarów domu powietrze wywiewane jest odprowadzane przez kanały wentylacyjne.

Schemat wentylacji w prywatnym domu pokazuje główne cechy konstrukcyjne systemu.

Schemat właściwie zorganizowanej wymiany powietrza w prywatnym domu powinien być mniej więcej taki

Naturalna wentylacja w nowoczesnym wiejskim domu

Naturalna wentylacja w prywatnym domu odbywa się ze względu na różnicę w gęstości przepływu powietrza wewnątrz i na zewnątrz. Dopływ i wywóz powietrza można przeprowadzać w zorganizowany i niezorganizowany sposób. Od czasów starożytnych wentylacja w drewnianym domu była przeprowadzana w niezorganizowany sposób: powietrze było wymieniane nawet wtedy, gdy okna były zamykane przez penetrację i usuwanie powietrza przez małe szczeliny w ścianach, a także w pobliżu otworów okiennych i drzwiowych. W tym przypadku nie trzeba mówić o ochronie ciepła, jak rozumiesz.

Nowoczesny system wentylacji prywatnego domu ma swoje osobliwości, ponieważ w budownictwie stosuje się nowe energooszczędne, ale jednocześnie odporne na parowanie konstrukcje i materiały. Izolacja ścian za pomocą specjalnych materiałów termoizolacyjnych, instalacja szczelnych plastikowych okien rozwiązuje problem przeciągów, ale jednocześnie pojawia się nowy problem – niewystarczający przepływ powietrza, a w rezultacie znaczne pogorszenie mikroklimatu z wszystkimi powyższymi konsekwencjami. Robienie wentylacji domowej może być bardziej skuteczne. Możliwe jest zorganizowanie przepływu powietrza w pomieszczeniu, w którym zainstalowane są szczelne okna z podwójnymi szybami oraz drzwi wejściowe i wewnętrzne ściśle przylegające do ościeżnicy poprzez obowiązkową instalację zaworów powietrza nawiewanego w oknach i wyposażenie drzwi w specjalne kratki transferowe w celu zapewnienia wymiany powietrza.

Specjalny zawór okienny do wlotu powietrza

Zawór okna zasilającego jest niezbędny do organizacji przepływu powietrza w pomieszczeniach z plastikowymi oknami

Rozwiązuje to problem braku izolacji powietrznej i akustycznej (mówimy o zaworach okiennych i drzwiowych, które zapobiegają przenikaniu hałasu, ale umożliwiają przepływ powietrza). Wylot powietrza podczas organizacji naturalnej wentylacji w nowoczesnym domu jest wykonywany przez wyposażone okapy w spiżarniach, w łazience i kuchni. Naturalny system wentylacji jest niezależny od energii. W przypadku awarii zasilania działa bez zakłóceń, jednak jego działanie zależy w dużej mierze od warunków klimatycznych i pogodowych..

Mechaniczna wentylacja

Urządzenie wentylacyjne w prywatnym domu może być wykonane z mechanicznym przymusem wymiany powietrza (ta metoda nazywa się wentylacją mechaniczną). Dzięki zastosowaniu urządzeń wlotowych z wentylatorami, filtrami i tłumikami pobierane jest świeże powietrze, a jego wydajność można realizować zarówno naturalnie, jak i za pomocą elektrycznych urządzeń wyciągowych.

Mechaniczne urządzenie wentylacyjne z różnymi otworami wentylacyjnymi

Dzięki wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu powstaje nadciśnienie, które stymuluje odprowadzanie zanieczyszczonego powietrza przez kanały wentylacyjne na zewnątrz. Prawidłowo zaaranżowana wentylacja nawiewna w prywatnym domu umożliwia zmianę parametrów przepływu powietrza zgodnie z potrzebami, ponieważ oprócz dopływu i odprowadzania można po drodze prowadzić ogrzewanie, chłodzenie, oczyszczanie lub jonizację powietrza.

Skuteczna wentylacja w domu szkieletowym może być zapewniona tylko poprzez zastosowanie mechanicznego systemu zasilania, ze względu na brak własnej pojemności cieplnej na ścianach. Podczas wietrzenia takiego domu w lecie pokój nagrzewa się bardzo szybko, zimą szybko się ochładza. Dlatego konieczne jest schłodzenie powietrza nawiewanego latem i ogrzewanie go zimą, aby utrzymać optymalną temperaturę w domu.

Schemat instalacji urządzenia wentylacyjnego

Schemat urządzenia wentylacyjnego nawiewanego zapewniającego ogrzewanie i filtrację powietrza

Wymuszone usuwanie zanieczyszczonego powietrza stymuluje napływ świeżego powietrza: powstaje próżnia, która pomaga zasysać świeże powietrze przez okna lub urządzenia wlotowe. Metodę tę stosuje się przy niewystarczającej naturalnej przyczepności w lecie, gdy różnica temperatur na ulicy i w pomieszczeniu jest znikoma.

Często kombinacja powyższych metod służy racjonalnemu wykorzystaniu zasobów energii i zapewnieniu odpowiedniej wydajności wentylacji zarówno zimą, jak i latem. Nowoczesne urządzenia nawiewno-wywiewne mogą w rzeczywistości być technologiami energooszczędnymi, ponieważ umożliwiają wymianę powietrza z jednoczesnym odzyskiem.

Scentralizowany system wentylacji prywatnego domu z rekuperatorem

Schemat działania systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej wykorzystującej energię usuniętego ciepłego powietrza z pomieszczenia do ogrzewania dopływu zimnego powietrza w zimie.

Jak widać, należy przemyśleć wentylację wiejskiego domu – wyposażonego we własne ręce lub przez zaproszonych ekspertów, w oparciu o zrozumienie istoty procesów wymiany powietrza, biorąc pod uwagę cechy klimatyczne regionu i właściwości materiałów użytych w budownictwie.

logo