Komunikacja domowa

Ścieki zewnętrzne – urządzenie, układanie i instalacja, zasady organizacji

Ścieki zewnętrzne

Aby rozrywka w mieście była jak najbardziej komfortowa i pozostawiła tylko przyjemne wrażenia, podczas budowy należy zadbać o dostępność udogodnień, bez których trudno sobie wyobrazić życie współczesnego człowieka. Sieci zaopatrzenia w wodę pitną, system grzewczy i ścieki zewnętrzne – zadania, które należy wykonać przy projektowaniu domu na łonie natury.

Zadowolony

  • Ścieki zewnętrzne: informacje ogólne
  • Rury do ścieków zewnętrznych
  • Rury żeliwne – przestarzały sprzęt
  • Priorytety dla rur z tworzyw sztucznych
 • Zrób to sam montaż zewnętrznego systemu kanalizacyjnego
  • Co to jest projekt kanalizacji zewnętrznej?
  • Kanalizacja zewnętrzna
  • Ścieki zewnętrzne: informacje ogólne

   System kanalizacji wiejskiej chaty jest strukturalnie podzielony na wewnętrzny i zewnętrzny. Termin „ścieki zewnętrzne” odnosi się do sieci kolektorów od uwolnienia budynku do zrzutu czystej wody. Innymi słowy, system kanalizacyjny typu zewnętrznego (zewnętrznego) to system oczyszczania ścieków (szamba lub lokalne oczyszczalnie) lub autostrada położona w scentralizowanej sieci kolektora osadniczego.

   Składniki i cel ścieków zewnętrznych

   Zewnętrzne sieci kanalizacyjne składają się z kilku elementów: lokalnych oczyszczalni ścieków, studni, rurociągów, z których każdy ma kluczowe znaczenie w organizacji skoordynowanego działania systemu jako całości.

   Zewnętrzne ścieki wiejskiego domu

   Zewnętrzne ścieki wiejskiego domu

   Zewnętrzna sieć kanalizacyjna pełni ważną funkcję – transportuje ścieki poza teren gminy lub do oczyszczalni zaprojektowanych do dezynfekcji i oczyszczania ścieków. Czyszczenie powinno osiągnąć taki poziom, że gdy uzdatniony płyn zostanie zrzucony do zbiornika wodnego, jego naturalny stan nie zostanie zakłócony..

   Rury do ścieków zewnętrznych

   Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne stawiają pewne wymagania dotyczące rur, a ściślej mówiąc, materiału na rury. Rury muszą być niezawodne, lekkie, wysoce odporne na różne ataki zewnętrzne..

   Rury żeliwne – przestarzały sprzęt

   Wcześniej rury były głównie wykonane z żeliwa, ale dziś ten materiał traci grunt, ustępując miejsca polietylenowi, polipropylenowi i polichlorkowi winylu (PCW).

   Wyjaśnia to wysokie standardy zgodności dla systemów kanalizacyjnych, które po prostu muszą być odporne na korozję, chemikalia, ekstremalne temperatury.

   Rury żeliwne

   Rury żeliwne – ciężki przestarzały sprzęt podlegający korozji

   Równie ważne są koszty transportu, instalacji i konserwacji. Rury żeliwne tracą pod każdym względem: są ciężkie, wymagają stałego monitorowania usług posprzedażnych i podlegają korozji. Dlatego zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne zaczęły być wykonane z innych materiałów..

   Priorytety dla rur z tworzyw sztucznych

   Rury PCV

   Zastosowanie rur z tworzyw sztucznych – oszczędność czasu i pieniędzy podczas transportu, budowy, eksploatacji

   Liderami popularności są rury PVC, ponieważ mają zalety, które nie pozostawiają konkurencji żadnej szansy. Konstrukcje z tworzyw sztucznych są odporne na odczynniki, lekkie, niezawodne i trwałe. Ponadto rury z polichlorku winylu charakteryzują się wysoką odpornością na mróz, trwałością i nienagannymi wskaźnikami antykorozyjnymi. PVC nie wymaga serwisu, jest łatwy w transporcie i montażu.

   Zrób to sam montaż zewnętrznego systemu kanalizacyjnego

   Układanie zewnętrznego systemu kanalizacyjnego własnymi rękami jest całkowicie wykonalnym zadaniem, które wymaga tylko odrobiny siły, cierpliwości i, oczywiście, wiedzy. Rozważ główne etapy tego procesu..

   Co to jest projekt kanalizacji zewnętrznej?

   Projekt to dokument, który można nazwać punktem wyjścia do rozpoczęcia prac instalacyjnych. Zewnętrzny projekt kanalizacyjny (a także projekt systemów ogrzewania i zaopatrzenia w wodę) jest częścią projektu budowy domu jako całości. Jeśli masz gotowy projekt budynku dostosowany do typowych warunków klimatycznych, wszystko jest w porządku. Kup materiały, narzędzia i zacznij. Ale jeśli byłeś zaangażowany w projektowanie siebie, nie zaszkodzi w ogóle pokazać wyniki specjalistom. Dlatego chronisz się przed błędami, które trudno będzie w przyszłości wyeliminować.

   Przy opracowywaniu projektu należy wziąć pod uwagę poziom zamarzania gleby i głębokość wód gruntowych. Miejsce na szambo należy wybrać tak, aby ścieki nie dostały się do warstw wodonośnych. Jeśli płyn z napełnionego szamba zaleje piwnicę lub fundament, nie jest to również wystarczająco przyjemne. Projekt ma na celu wyeliminowanie takich sytuacji..

   Przygotowując plan, należy wziąć pod uwagę wejście do szamba instalacji kanalizacyjnej, a także poprawnie obliczyć objętość szamba.

   Musisz wiedzieć! Objętość szamba powinna odpowiadać liczbie osób mieszkających w domu. Na przykład dla trzech osób wystarczy szambo o pojemności 4 m3.

   Kanalizacja zewnętrzna

   Po zatwierdzeniu przez ekspertów twojego projektu musisz zdecydować, co będziesz używać: pojemnik lub szambo.

   To jest ważne! Odległość od domku do szamba powinna wynosić co najmniej 9 m, a od ujęcia wody co najmniej 30 m.

   Zbiornik septyczny powinien mieć 1,5 m głębokości i musi być głębszy niż znak zamarzania, ale nie może osiągać górnego poziomu poboru wody. W wykopie znajdują się 2 betonowe pierścienie o średnicy 90 cm Podczas korzystania ze szamba na gliniastej glebie, należy wywiercić otwór w dolnym betonowym pierścieniu w celu rozproszenia wody. Montaż rozpoczyna się od wykopania rowu o głębokości 0,5 m ze spadkiem w kierunku szamba o 1 stopień.

   To jest ważne! Najmniejsze nachylenie zewnętrznego systemu kanalizacyjnego o średnicy rury 150 mm – 0,008, o średnicy 200 mm – 0,007.

   Im głębsze są wody gruntowe w Twojej okolicy, tym większa szansa na zamarznięcie. Oznacza to, że zewnętrzne zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wymagają dodatkowej izolacji. Najlepszą opcją są panele piankowe.

   Rębak lub dziurkacz musi przebić otwór, aby rura dostała się do pierścienia szamba. Koniec rury powinien pasować do studni, ale bez szyjki.

   Kanalizacja zewnętrzna

   Idealnie, zewnętrzny system kanalizacyjny powinien być przemyślany na początkowym etapie budowy. Konieczne jest ułożenie segmentu rury azbestowo-cementowej w podstawie domu na wylot rury kanalizacyjnej. Po wprowadzeniu rury do domu konieczne jest przymocowanie do niej kolanka 90 stopni, poprzeczki, rewizji i zaworu próżniowego, które są potrzebne, aby syfony się nie przelały.

   Po urządzeniu wewnętrznego zaopatrzenia w wodę należy sprawdzić: wlać wodę o maksymalnym ciśnieniu przez lejek i sprawdzić, czy połączenia rurowe przeszły ten test, czy jest nieszczelność? Znaleziono wady – poprawne. Teraz możesz wykonać prace wykończeniowe – wypełnienie dziury technologicznej pianką, ocieplenie i wypełnienie.

   Zewnętrzne sieci kanalizacyjne: podsumowanie pracy

   Zewnętrzne sieci kanalizacyjne: wynik pracy

   To jest ważne! W ciągu dwóch lat od rozpoczęcia eksploatacji zewnętrzny system kanalizacyjny będzie wymagał pompowania raz na dwa lata.

   W budynkach o więcej niż dwóch piętrach konieczne jest zapewnienie odpływu wentylacyjnego w postaci rury fenowej prowadzącej na dach. Również ścieki zewnętrzne wymagają zastosowania zaworu powietrznego, co zmniejsza złożoność instalacji 2 razy. Pamiętaj, aby pozostawić dostęp do przyszłych usług..

   Teraz, gdy prace nad układaniem kanalizacji są zakończone, możesz być pewien, że reszta miasta będzie wypełniona wyłącznie pozytywnymi emocjami. Dobrze skonstruowany system kanalizacji zewnętrznej jest kluczem do spokoju i beztroskiej rozrywki.

   logo

   Leave a Comment