Komunikacja w garażu

Wentylacja garażu – jak zrobić wszystko dobrze, jak wybrać optymalny schemat

Wentylacja garażu

Właściciele samochodów osobowych i garaży zbudowanych dla nich czasami z nadmierną nieostrożnością należą do ważnego systemu komunikacji – wentylacji. Jednak tworzenie warunków do przechowywania maszyn, części zamiennych, narzędzi, opon zapasowych, produktów i półfabrykatów w piwnicy w dużej mierze zależy od właściwej cyrkulacji powietrza. Prawidłowo wykonana wentylacja w garażu jest niezbędna do dostarczenia świeżego powietrza wymaganego zarówno przez właściciela, jak i jego majątek ruchomy. Ten rodzaj komunikacji odpowiada również za eliminację lotnych toksycznych składników i nadmiaru wilgoci..

Zadowolony

 • Dlaczego w wentylacji garażu?
 • Wybór racjonalnego urządzenia obwodu
 • Natura naturalnej wymiany powietrza
 • Połączona metoda wentylacji
 • Wymuszony obieg powietrza
 • Wniosek, wyciągamy wnioski
 • Dlaczego w wentylacji garażu?

  Pewność wielu właścicieli garaży, że budynek niemieszkalny nie wymaga wentylacji pomoże obalić charakterystyczne konsekwencje braku tego systemu.

  • Wilgoć, która ma destrukcyjny wpływ na metalowe elementy nadwozia, na urządzenia elektroniczne i elektrykę samochodową. Oprócz uszkodzeń spowodowanych przez maszynę, nadmiar wilgoci przyspieszy procesy niszczenia zapasów, spowoduje pojawienie się grzyba na ścianach, drewnianych podporach i innych elementach konstrukcyjnych garażu, wykonanych z drewna i metalu.
  • Toksyczne środowisko, które negatywnie wpływa na zdrowie właściciela. Bez wentylacji w garażu powstanie atmosfera powodująca bóle głowy, silny ból i zatrucia. Nawet jeśli właściciel garażu nie wyczuje najpierw stężenia oparów z niepełnego spalania gazu, benzyny, oleju napędowego, później nagromadzone toksyny z pewnością się wyczują.
  Brak wentylacji - auto cierpi

  Części ciała najbardziej dotknięte brakiem wentylacji w garażu

  Urządzenie prostego lub złożonego systemu wentylacji uchroni cię przed negatywnymi konsekwencjami. Ponadto, zgodnie z wymaganiami zadeklarowanymi w SNiP 21-02-99, ten system komunikacyjny budynki gospodarcze muszą być wyposażone na równi z obudową.

  Niezależnie od rodzaju złożoności technicznej i konstrukcyjnej system wentylacji powinien wyposażyć garaż w ogrzewanie i bez. Zgodnie z przepisami normatywnymi objętość dopływu świeżego powietrza powinna wynosić 180 metrów sześciennych na godzinę (m? / H), termometr umieszczony wewnątrz budynku powinien wykazywać 5 ° С.

  Zgodnie ze standardami europejskimi pełna wymiana powietrza powinna odbywać się w odstępach 6–10 razy dziennie.

  Wyposaż system, który zapewnia wymianę powietrza i dmuchawy, potrzebujesz dwupiętrowych garaży i standardowych jednopiętrowych budynków. W dwupiętrowym budynku z warsztatem na piętrze, w budynkach z otworem widokowym, wszystkie pokoje powinny być jednakowo wentylowane. Należy zapewnić wentylację piwnicy w garażu, ponieważ w izolowanej piwnicy nie będzie wystarczającej aktywnej cyrkulacji powietrza, aby wyeliminować wilgoć i zapach.

  Każdy garaż powinien być wyposażony w system wentylacji.

  Każdy garaż musi być wyposażony w wentylację, niezależnie od jego powierzchni, liczby przechowywanych samochodów i liczby poziomów podłogi

  Wybór racjonalnego urządzenia obwodu

  Projekt systemu wentylacji należy opracować w okresie projektowania, ponieważ podczas budowy elementów nośnych należy wykonać otwory funkcjonalne w ścianach i piwnicy garażu. Należy wziąć pod uwagę liczbę poziomów podłogi, szacowaną liczbę samochodów, wysokość i powierzchnię jednego lub więcej pomieszczeń. Na tym etapie właściciel wybiera najbardziej racjonalny i opłacalny sposób aranżacji, jest określony rodzajem systemu, który może poradzić sobie z przypisaną mu funkcją.

  Możesz wyposażyć garaż w następujące rodzaje wentylacji:

  • System naturalnej wentylacji oparty na zasadach aerodynamiki i ruchu masy powietrza bez przymusu.
  • Połączona wentylacja w garażu, z wykorzystaniem zasad naturalnej wymiany powietrza w połączeniu z wykorzystaniem urządzeń mechanicznych w celu stymulowania ruchu masy powietrza.
  • Mechaniczny system wentylacji w garażu, przeprowadzany za pomocą specjalnych instalacji, które sprzyjają odpływowi i napływowi masy powietrza.

  W schemacie wentylacji naturalnej, mechanicznej i kombinowanej można zastosować jeden lub dwa kanały. Do sztucznie stymulowanego obiegu powietrza najczęściej wystarczy tylko jeden otwór.

  Średnica azbestu lub rur metalowych użytych do utworzenia otworów wentylacyjnych jest obliczana na podstawie objętości przepływu powietrza, która wymaga wymiany. Zgodnie ze standardami jeden metr kwadratowy powinien mieć średnicę 15 mm. To znaczy dla aranżacja 10-metrowego garażu będziesz potrzebował dwóch odcinków rur o wymiarze przekroju 150 mm. Możesz obliczyć rozmiar otworów wentylacyjnych według innej formuły, zgodnie z którą jedna trzecia powierzchni garażu będzie równa całkowitej wartości wszystkich otworów wentylacyjnych. Ta formuła służy głównie do obliczania parametrów otworów wentylacyjnych wymaganych do zainstalowania mechanicznego jednokanałowego systemu wymiany powietrza.

  Natura naturalnej wymiany powietrza

  Naturalnie występująca cyrkulacja powietrza występuje z powodu różnicy temperatur między wewnętrzną przestrzenią garażu a środowiskiem zewnętrznym. Aby powietrze krążyło samorzutnie, należy zainstalować dwa otwory wentylacyjne: wylot do usuwania zanieczyszczonej masy powietrza i świeże powietrze w celu wymiany świeżego powietrza. Ta wentylacja garażu własnymi rękami, polegająca na montażu rur o obliczonej z góry średnicy, odbywa się podczas budowy konstrukcji wsporczych.

  Schemat przedstawiający zasady naturalnej wentylacji

  Schemat pokazujący, jak działa prosta naturalna wentylacja

  Aby zapewnić właściwą wymianę powietrza, należy przestrzegać następujących zasad:

  • Otwór, który zapewnia dopływ świeżego powietrza, umieszcza się na poziomie 10 cm od dolnego znaku podłogi, a kanał podnosi się 30 cm od powierzchni brudu. W celu ochrony przed owadami, brudem i wandalami kanał jest wyposażony w siatkę i rodzaj dachu.
  • Otwór wydechowy jest zainstalowany w ukośnie przeciwległym górnym rogu, w odległości 10 cm od linii łączącej ścianę z dachem lub z górnego piętra. Rura zaprojektowana do odprowadzania zanieczyszczonego powietrza jest odprowadzana ponad dach. Wysokość powyżej dach garażowy przewód powinien mieć 50 cm.
  Otwór wentylacyjny nawiewny można zastąpić specjalnymi kratkami

  Zamiast otworu wentylacyjnego w ścianie można zainstalować specjalne kratki zasilające w bramie garażowej

  Funkcję wlotu powietrza mogą pełnić specjalne kratki zamontowane w bramie. Aby wentylacja działała skutecznie, przekrój tego urządzenia, który strukturalnie przypomina żaluzje, musi przekraczać średnicę rury wydechowej dwa do trzech razy.

  Naturalna wentylacja - szkic standardów lokalizacji otworów nawiewnych i wywiewnych

  Szkic standardowego rozmieszczenia otworów wlotowych i wylotowych systemu wentylacji naturalnej

  Zainstalowanie deflektora przyspieszy proces usuwania powietrza wywiewanego. To urządzenie, zamontowane w kanale wylotowym, tworzy strefę obniżonego ciśnienia, tak że zanieczyszczony strumień powietrza jest wciągany do jego wylotu. Stymulacja wymiany masy powietrza następuje bez wyposażenia wentylacyjnego. Aby uniknąć kondensacji, deflektor jest wyposażony w izolację termiczną.

  Powstawanie ruchu powietrza podczas instalacji naturalnego systemu wentylacji opiera się wyłącznie na właściwym wykorzystaniu praw fizyki i zjawisk atmosferycznych:

  • wlot powietrza jest zapewniony przez różnicę gęstości wychodzącego ciepłego powietrza i przychodzącego zimnego strumienia;
  • kurs walutowy zapewnia siła wiatru, mająca na celu zastąpienie masy ciepłego powietrza, która charakteryzuje się niską gęstością i zachowuje uzyskaną temperaturę dzięki izolacji garażu;
  • kierunek jest ustalany przez naturalną tendencję przepływu ogrzanego powietrza w górę i do obszaru niskiego ciśnienia.

  Ci, którzy chcieliby wiedzieć, jak prawidłowo wykonać wentylację w garażu, powinni pamiętać, że tylko obszar urządzenia zasilającego i te same parametry układu wydechowego mogą wyeliminować „przechylenie” ciągu poza sezonem. W zależności od pory roku właściciel garażu będzie musiał samodzielnie regulować wymianę powietrza za pomocą izolowanych bram. W chłodne dni konieczne będzie najpierw zakrycie urządzenia wlotowego, a następnie wylotu spalin.

  Nawiewaj w drewnianym garażu

  Nawiew powietrza w garażu z baru

  Uzasadnioną zaletę naturalnego wdmuchiwania maszyny i zastąpienia zanieczyszczonego powietrza świeżym strumieniem uznaje się za niski koszt. Jednak ten schemat ma wiele znaczących wad:

  • wpływ systemu wentylacji typu naturalnego na letnie upały zostanie zredukowany do zera, ponieważ na zewnątrz garażu temperatura powietrza jest wyższa;
  • spadki ciśnienia spowodują przeciąg w budynku, co jest niepożądane dla kierowców, którzy poświęcają dużo czasu na pielęgnację samochodu;
  • ze względu na niewielki rozmiar garażu różnice temperatury i ciśnienia nie zawsze wystarczają do intensywnej cyrkulacji;
  • trudno jest przewidzieć kierunek wiatru; przepływ powietrza nie zawsze będzie dostarczany do wlotu;
  • stan urządzeń zasilających i wyjściowych będzie musiał być stale monitorowany, latem czyszczony z brudu, spalania i nagromadzonego pyłu, zimą z lodu nagromadzonego z powodu różnic temperatur.

  Jeśli zasady oszczędzania zostały określone przez właściciela jako podstawa garażu, naturalny typ wentylacji jest do przyjęcia. Ale ci, którzy nie chcą polegać na darach natury, będą musieli więcej zainwestować i zrobić nieco droższe, ale regularnie działające urządzenie wentylacyjne w garażu.

  Połączona metoda wentylacji

  Modernizacja systemu wentylacji typu naturalnego w urządzenia mechaniczne zapewni niezależność od zjawisk atmosferycznych i zasad aerodynamiki, które nie działają regularnie w celu dostarczenia świeżego powietrza. Zasadniczo schemat aranżacji nie różni się od standardów wentylacji typu naturalnego.

  Jedyną różnicą jest instalacja wentylatora elektrycznego w obszarze izolowanej sekcji wału wydechowego (otwory kanałów powietrznych). Sprzęt można również zamontować w ścianie, w przypadku takiego układu nazywa się go osiowym. Wentylator zainstalowany na przecięciu dachu z kanałem nazywa się wentylatorem dachowym..

  Urządzenia do modernizacji naturalnego systemu wentylacji

  Wymuszone urządzenia mechaniczne do modernizacji systemu wentylacji

  Właścicielowi garażu, który postanowił wykonać system łączony, nie grożą koszty „nie do zniesienia”. Sam wentylator nie jest drogi, nie zużywa dużo energii. Niezbyt skuteczny, ale nadal skuteczny w celu nieznacznego aktywowania procesu wymiany powietrza, wentylator będzie działał nawet po wyłączeniu. Rzemieślnicy, którzy wiedzą, jak sprawić, by wentylacja w garażu była bardziej ekonomiczna, wyposażyli konstrukcję w małą turbinę wiatrową. Ze względu na swoją instalację łopatki wentylatora w wietrzną pogodę poruszają się bez zasilania, jednak bez działania podmuchów wiatru z tego urządzenia mechanicznego nie ma większego zastosowania.

  Wady połączonego systemu to konieczność włączania i wyłączania wentylatora, co pomoże poradzić sobie z wyposażeniem systemu wentylacyjnego w niewielki niedrogi zegar lub przekaźnik zegarowy. Kolejny minus: powietrze wchodzące do garażu nie jest czyszczone przez kurz z filtra, nie jest ogrzewane podczas zimowego chłodu, co może powodować zatykanie kanałów i znaczne chłodzenie wnętrza garażu ze spadkiem temperatury atmosferycznej.

  Wymuszony obieg powietrza

  Mechaniczny system wentylacji nie ma wad związanych z powyższymi typami. Niezależnie od jakichkolwiek warunków pogodowych w budynku, zawsze będą wskaźniki temperatury wymagane przez standardy przechowywania samochodów. Tylko mechanicznie można stworzyć skuteczną wentylację piwnicy w garażu i dobrą cyrkulację powietrza w kanale inspekcyjnym. Ponadto jest to jedyne wyjście dla podziemnych obiektów przeznaczonych do przechowywania samochodów.

  System mechaniczny obejmuje dwa moduły:

  • jednostka zasilająca, w konstrukcji której znajduje się filtr, elektryczna nagrzewnica powietrza i wentylator;
  • sprzęt wyciągowy reprezentowany przez system dwóch wentylatorów lub jednego kanałowego urządzenia wentylacyjnego.

  Przepływ powietrza wchodzącego do urządzenia zasilającego jest podgrzewany i czyszczony, a następnie przesuwa się wzdłuż kanału do urządzeń, które rozprowadzają uzdatnione powietrze. Zanieczyszczona masa powietrza wywiewanego jest usuwana w wyniku działania wentylatora osiowego lub wyposażenia kanału z kanałem powietrznym. Instalacja tej drugiej opcji zajmie więcej miejsca pod sufitem i będzie wymagała większego wysiłku, ale zagwarantowane jest równomierne rozprowadzenie uzdatnionej masy powietrza w garażu.

  W garażu podziemnym zorganizować wentylację mechaniczną

  Wentylacja mechaniczna nadaje się do aranżacji garażu podziemnego.

  Idealnie działającą wymuszoną wentylację w garażu można wykonać, instalując jednoczęściowy system. Dwie z jego jednostek połączone w jedną konstrukcję wykonują ekstrakcję, przetwarzanie i dostarczanie powietrza. Monobloki wyposażone w płytowy rekuperator ciepła są uważane za najbardziej ekonomiczne. Ten rodzaj sprzętu zużywa minimum energii, ponieważ ciepło wytworzone podczas pracy jest wysyłane w celu podgrzania nowo napływającego powietrza.

  Wniosek, wyciągamy wnioski

  Instalacja systemu wentylacji w garażu jest obowiązkowym wymogiem, którego nie powinni zaniedbywać właściciele, którzy dążą do utrzymania i utrzymania wysokich właściwości technicznych ruchomości. Istnieje prawdziwa okazja, aby samodzielnie wykonać budżetową wentylację naturalną, istnieje możliwość zainstalowania drogiego, ale skutecznego systemu mechanicznego. Właściciele garaży mogą preferować opcję łączoną, która jest zasadniczo skrzyżowaniem instalacji mechanicznej z urządzeniami typu naturalnego. To, na co zatrzyma się właściciel garażu i samochodu, zależy od możliwości finansowych i listy osobistych wymagań właściciela.

  logo

  Leave a Comment