Zapas gazu

Projektowanie systemów i sieci zaopatrzenia w gaz to ważne zasady, których należy przestrzegać

Projektowanie systemów i sieci zaopatrzenia w gaz

Decyzja o dostarczeniu gazu do prywatnego domu jest uzasadniona rozsądnymi względami ekonomicznymi, ponieważ jest to najtańszy, a zatem najpopularniejszy rodzaj paliwa. Jeśli chcesz wdrożyć projekt zgazowania, powinieneś wiedzieć, że obowiązkowym krokiem na drodze do osiągnięcia celu będzie zaprojektowanie dostaw gazu niezbędnych do zapewnienia bezpiecznej eksploatacji i podłączenie autonomicznego obiektu mieszkalnego do scentralizowanych sieci lub autonomicznego zbiornika gazu. Prawo do wykonywania prac projektowych dotyczących tworzenia systemów zaopatrzenia w gaz jest własnością wyłącznie licencjonowanych firm wykonujących. Jednak klientowi nie będą przeszkadzać informacje o zasadach projektowania kontroli i wyboru racjonalnego schematu.

Zadowolony

  • Co wziąć pod uwagę przy projektowaniu?
  • Specyfika tworzenia projektów zgazowania
  • Rodzaje zewnętrznych gazociągów
 • Specyfika projektowania sieci wewnętrznych
 • Co wziąć pod uwagę przy projektowaniu?

  Ten rodzaj paliwa należy do kategorii łatwopalnych substancji wybuchowych. Najmniejsze odchylenia od nakazów kodeksów budowlanych mogą zakończyć się tragedią. Ponadto gaz jest toksyczny i szkodliwy dla środowiska. Wszystkie te niuanse muszą zostać wzięte pod uwagę przez projektanta. Właściciel domu powinien wiedzieć, że najlepiej jest zamówić projekt podczas budowy domu, ponieważ dla gazowego urządzenia grzewczego konieczne jest przydzielenie specjalnego pomieszczenia dla kotłowni, zapewnienie skutecznej wentylacji i całkowite zabezpieczenie użytkowania.

  Projektowanie zasilania gazem należy powierzyć specjalistom

  Projekt zasilania gazem musi być wykonany przez profesjonalnych projektantów, ponieważ substancja transportowana i przetwarzana przez kocioł jest sklasyfikowana jako łatwopalna i wybuchowa

    Specyfika tworzenia projektów zgazowania

  Nawet projektant nie może wstępnie określić kosztu końcowego rezultatu. Ilość zależy od masy kryteriów, w tym zasady rozmieszczenia, szerokości rury, liczby stopni ciśnienia paliwa, liczby zakrętów, wybranych materiałów i wyposażenia. Na pewno będziesz musiał zapłacić za projekt systemów zaopatrzenia w gaz, w tym:

    • stworzenie projektu dostawy paliwa naturalnego ze scentralizowanego gazociągu do domu;
    • opracowanie projektu wewnętrznego okablowania sieci gazowej.
    Projektowanie systemów zasilania gazem

    Projektowanie systemów zasilania gazem dla prywatnego domu obejmuje stworzenie projektu dostarczania paliwa do budynku i opracowanie projektu wewnętrznego okablowania

    Będziesz także musiał zapłacić za instalację, za rury, jednostki, złączki przeznaczone do instalacji.

    Rodzaje zewnętrznych gazociągów

    Istnieją dwa sposoby na doprowadzenie gazu do domu. Rurociąg jest prowadzony pod ziemią lub bez drogich prac wykopaliskowych, układając go otwarcie.

      • Budowa podziemnego gazociągu będzie kosztować około 1,5 razy więcej niż położenie nad ziemią. Rury będą jednak znacznie lepiej chronione przed zewnętrznymi negatywnymi skutkami mechanicznymi i atmosferycznymi. Systemy podziemne są znacznie bardziej niezawodne i bezpieczniejsze, ale w przypadku uszkodzenia znalezienie i wyeliminowanie przyczyny będzie trudniejsze i droższe..
      Podziemna instalacja zbiornika gazu do organizacji niezależnego zaopatrzenia w gaz

      Podziemna metoda układania sieci gazowej jest droższa, ale z punktu widzenia bezpieczeństwa znacznie wyprzedza budowę urządzeń do wprowadzania paliwa nad ziemią

        • Budowa sieci naziemnej jest tańsza, ale korozja zagrozi otwartym odcinkom gazociągów, łatwiej jest się z nimi połączyć spontanicznie, są bardziej niebezpieczne dla środowiska.
        Zaopatrzenie w gaz w prywatnym domu: otwarty gazociąg

        Rury układane w sposób otwarty podlegają korozji, łatwiej jest się z nimi połączyć bez zgody właścicieli

        Nie zawsze preferencje dotyczące wyboru naziemnego lub odwrotnie wpływają tylko na czynniki cenowe. Istnieją warunki niezależne od życzeń klientów, są to:

          • wartości aktywności korozyjnej gleby, które nie spełniają wymagań GOST, z wyjątkiem układania pod ziemią;
          • bliskość linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia, z powodu której konieczne będzie wybranie budowy wejścia do podziemnego gazociągu;
          • brak zgody sąsiadów, jeżeli część podziemnego rurociągu przecina ich odcinek;
          • temperatura atmosferyczna odnotowana w regionie jest niższa – 45 °, dzięki czemu rury można układać tylko pod ziemią;
          • skrzyżowanie głównych autostrad, których przywrócenia integralności nie można zaklasyfikować jako zdarzenia o niskich kosztach, ponadto w okresie instalacji nawet niezbyt „ruchliwe” drogi będą musiały zostać zablokowane przy uzyskiwaniu zezwoleń od służb transportowych i kontrolnych.
          Projektowanie dostaw gazu do prywatnego domu

          Normy konstrukcyjne dotyczące lokalizacji autonomicznego zbiornika gazu

          Często projekt dostarczenia gazociągu do domu jest połączoną wersją łączącą obie metody układania. To, co wybierze projektant, zależy od konkretnych okoliczności i dokładnych cech witryny.

          Specyfika projektowania sieci wewnętrznych

          Obliczenie i projekt zasilania gazem dla prywatnego domu ponownie opiera się na czysto indywidualnych czynnikach, na podstawie których wybierany jest kocioł określonego rodzaju i mocy, dodatkowe wyposażenie, opracowano schemat okablowania. Istnieją jednak wymagania wspólne dla wszystkich projektów, których zgodność jest warunkiem wstępnym zgazowania.

            • Obecność kotłowni do instalacji jednostki gazowej jest obowiązkowa, ponieważ zabrania się umieszczania jej w pomieszczeniach mieszkalnych. Czy na jeden kocioł należy przydzielić minimum 4 m? w pomieszczeniu o wysokości sufitu co najmniej 2,2 m. Drzwi pieca powinny mieć szerokość 0,8 m, tak dużą, jak to możliwe. Rozmiar okien oblicza się na podstawie 0,3 m, opierając się na 10 metrach sześciennych pomieszczenia. Piec powinien być wykończony materiałami niepalnymi.
            Obecność kotłowni jest warunkiem organizacji dostaw gazu

            Warunkiem zgazowania jest obecność pieca (kotła), wyposażonego zgodnie z surowymi wymogami bezpieczeństwa

              • Kotłownia powinna mieć sieć energetyczną, kanalizacyjną, gazową i wodociągową. Dla bezpieczeństwa komunikacji elektrycznej konieczne jest zapewnienie uziemienia. Woda jest dostarczana do instalacji ogrzewania i ciepłej wody użytkowej; potrzebne są ścieki, aby zapewnić awaryjny odpływ. Linia gazowa musi mieć osobne urządzenie odcinające dla każdego z kotłów.
              Projekt zasilania gazem: kotłownia musi być wykończona materiałami niepalnymi

              W kotłowni należy przeprowadzić wszelką komunikację niezbędną do podłączenia i działania wyposażenia kotła

                • Pomieszczenie pieca powinno mieć wyjście do ogólnego systemu wentylacji budynku i dwa dodatkowe kanały dla komina. Jeden z dodatkowych kanałów jest przeznaczony do zainstalowania samego komina, drugi – do czyszczenia. W urządzeniach z naturalnym kominem wymagany jest kratkę wentylacyjną, przez którą świeże powietrze będzie płynąć z ulicy.
                • Komin musi być wykonany z materiałów gazoszczelnych. Górna płaszczyzna przekroju komina jest zainstalowana nad dachem. Wysokość odcinka rury wystającego ponad dach zależy od stopnia palności pokrycia dachowego.
                Projekt zasilania gazem: zasady instalacji komina

                Projektowanie zasilania gazem dla prywatnego domu: zasady projektowania systemu usuwania produktów spalania – wysokość rury kominowej

                  • Główna jednostka systemu – kocioł znajduje się z dala od niebezpiecznych źródeł otwartego ognia. Ze wszystkich stron należy zapewnić swobodne podejście..

                  Nie ma potrzeby organizowania naturalnego ciągu, jeśli kocioł jest w stanie wymusić usunięcie produktów spalania, co odbywa się za pomocą wentylatora zamontowanego w rurze nad kalenicą dachu. Zwykle są to podwójne, tak zwane współosiowe kominy, składające się z dwóch rur o różnych średnicach. Przez zewnętrzny kanał pierścieniowy współosiowego komina powietrze przepływa z ulicy do pomieszczenia, jednocześnie ogrzewając się z powodu energii cieplnej spalin odprowadzanych na zewnątrz. Ta konstrukcja pozwala zmniejszyć zużycie paliwa, zwiększając wydajność jednostki gazowej.

                  Projektowanie sieci gazowych domów wiejskich: zasady instalowania kotłów

                  Zasady instalowania kotłów: A. Od kotła do powierzchni nieosłoniętego sufitu odległość wynosi 1,2 m, od płaszczyzny bocznej do niezabezpieczonej ściany 0,32 m, do ściany z blachą z tektury azbestowej odległość może wynosić 0,26 m lub więcej. B. Od komina do konstrukcji palnej, w odległości co najmniej 0,5 m, jeśli ściana jest licowana blachą azbestową, kocioł można zainstalować w odległości 0,25 cm.

                  Oczywiście instalację systemu transportującego wybuchową substancję toksyczną, a także zaprojektowanie sieci dostaw gazu, należy powierzyć specjalistom. Ryzyko błędów amatorskich jest zbyt duże i katastrofalne. Jednak znając zawiłości organizacji gazyfikacji, znacznie łatwiej będzie zidentyfikować błędy nieuczciwych wykonawców, a terminowe usunięcie wad zapewni bezbłędne działanie.

                  logo

                  Leave a Comment