Category - Kondycjonowanie

Wentylacja jest procesem, podczas całego powietrza wywiewane jest usuwane z pomieszczeń, aby zastąpić je zewnętrznymi urządzeniami. W tym celu w zewnętrznym systemie wentylacji może być potrzebna klimatyzacja i filtracja powietrza, jonizacja, jej chłodzenie lub ogrzewanie, odwadnianie lub chłodzenie itd. Uwzględniać warunki sanitarne i higieniczne, takie jak temperatura, wilgotność względna, czyste powietrze, jego prędkość i tak dalej..
Spójrzmy więc na pomysły dotyczące klimatyzacji.